Een project indienen

Is het Duurzaamheidsfonds Sierteelt er voor mijn project?


Het Fonds is er voor elk project dat de Vlaamse sierteeltsector duurzamer in the picture zet qua omgaan met mensen, de planeet en het bedrijf. Het gaat om maatschappelijke projecten, waarbij liefst zoveel mogelijk actoren betrokken zijn, projecten die een concrete groep mensen of actoren aansporen tot duurzamer gedrag. Projecten moeten tot actie aanzetten.


Enkele voorbeelden:

 • Circulair produceren
 • Energiebesparing
 • Plastiekvrij telen
 • Waterbesparing
 • CO2-neutraal produceren
 • Chemievrij telen

En tot welk bedrag?


Het Duurzaamheidsfonds Sierteelt beloont projecten die zich richten op een deel of heel Vlaanderen.  Voor deze projecten is een tussenkomst voorzien van maximaal 10.000 euro, én met een maximum van 50 % van het projectbedrag.

 

Dit zijn maximumbedragen. In beide categorieën kunnen kandidaten ook projecten indienen voor een lager bedrag. De toelage dekt alle kosten (materiaal, vergoedingen, etc), zolang ze projectgebonden zijn. Cofinanciering wordt aangeraden maar is niet verplicht. Het project mag maximum 2 jaar lopen.

Waarop moet ik letten bij mijn project?


Vier criteria zijn doorslaggevend bij de beoordeling: projecten moeten een blijvend milieueffect hebben; ze moeten een multiplicatoreffect hebben; ze moeten een vernieuwend karakter hebben; en het resultaat zijn van een vernieuwend partnerschap. 


 

Wie mag indienen?


 • De indieners zijn verenigingen met rechtspersoonlijkheid, beroeps- en sectorfederaties en bedrijven met een sociaal oogmerk.
 • Bedrijven, groepen van bedrijven, lokale verenigingen, scholen, enz.
 • Een overheid kan geen project indienen, maar kan wel een partner zijn.

Wat valt niet onder de scope?


 • Projecten die niet gericht zijn op een concrete groep mensen, bijvoorbeeld een literatuurstudie of ander (technologisch) theoretisch onderzoek.
 • Projecten die in de eerste plaats producten of diensten willen vermarkten.
 • Projecten met een effect (grotendeels) buiten het Vlaamse Gewest.
 • Projecten die bedrijfsbericht zijn.