Wie zijn wij?

 

Het Duurzaamheidsfonds Sierteelt is de opvolger van het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS).  Het ondersteunt vernieuwende projecten die de Vlaamse sierteeltsector duurzamer in the picture zet, door te leren omgaan met mensen, de planeet en het bedrijf.


Hoe kunnen wij helpen?


Het Fonds wil duurzame, innovatieve projecten voor de sierteeltsector in Vlaanderen mee helpen ondersteunen. Bedrijven of organisaties kunnen projecten indienen die een blijvende impact hebben op de verduurzaming van de sierteeltsector. De raad van bestuur van het Fonds beoordeelt de projecten op basis van een checklist.

Onze 4 criteria


Vier criteria zijn doorslaggevend bij de beoordeling: projecten moeten onderstaande kenmerken bezitten.

1

Een blijvend milieueffect

2

een multiplicatoreffect

3

Een vernieuwend karakter

4

het resultaat zijn van een vernieuwend partnerschap.

Voor wie is dit fonds er?

 

Het Fonds is er voor elk project dat de Vlaamse sierteeltsector duurzamer in the picture zet qua omgaan met mensen, de planeet en het bedrijf. Het gaat om maatschappelijke projecten, waarbij liefst zoveel mogelijk actoren betrokken zijn, projecten die een concrete groep mensen of actoren aansporen tot duurzamer gedrag. Projecten moeten tot actie aanzetten.

Enkele voorbeelden

01

Circulair produceren


Een vorm van produceren waarin alles zo veel mogelijk wordt herbruikt en er zo weinig mogelijk verliezen zijn.

04

Waterbesparing


Hergebruiken van gebruikte water om zo meer water te besparen.

02

Energiebesparing


Investeren in energiebesparing om energiezuiniger te telen.

05

CO2 neutraal produceren


Investeren in het afbouwen van  de CO2 uitstoot om zo CO2 neutraal te produceren.

03

Plastiekvrij telen


Telen zonder het gebruik van plastics.

06

Chemievrij telen


Telen zonder het gebruik van schadelijke en vervuilende chemicaliƫn